Zen

Kanzeon

Zen Centrum Rotterdam is een toevluchtsoord midden in de stad, een plek om stil te zijn en stil te worden, een ruimte voor bezinning en meditatie. Zen is plaatsnemen op een meditatiekussen, de geest leren kennen en niet langer bevangen raken door gedachten en emoties. Zen is een levenswandel, een manier om het leven te aanschouwen en te handelen vanuit die aanschouwing.

Zen biedt een verzameling hulpmiddelen om een bevrijd bestaan te leiden. Het gaat niet om de hulpmiddelen, maar om wat zij beogen: het dagelijks bestaan te leiden met een verlicht gemoed. Verlichting betekent verlicht denken, communiceren en handelen. Dat heeft alles met het dagelijks leven te maken en niets met een heilige werkelijkheid die hier buiten zou staan, want die bestaat bij zen niet.

Zenleraar Gretha Myoshin Aerts Sensei geeft geen makkelijk toepasbaar levensrecept. Geen spirituele gymnastiek of handige trucs die het leven aangenamer maken en prestaties vergroten. In sommige dingen moeten we wellicht juist minder goed worden om tot inzicht te komen, en niet meer alles weten. ‘Het gaat niet om het beantwoorden van vragen, maar juist om het mysterie van het bestaan.’

Iedereen is welkom bij Zen Centrum Rotterdam | www.zenrotterdam.nl

 

Zen.nl 

Zen.nl Rotterdam en Zen.nl Rotterdam Zuid streven er naar om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen om onder professionele begeleiding zen te beoefenen. Het gaat daarbij zowel om zen in de dagelijkse praktijk, de meditatie als wel om de zenfilosofie. We streven hiernaar, omdat we als leraren uit eigen ervaring en uit wetenschappelijk onderzoek weten dat de beoefening van zen helpt om gelukkiger te zijn. Ook leren we door de zentraining anderen daar waar gewenst beter van dienst te zijn, meer tot ontplooiing te komen en minder last te hebben van stress. Om dit streven te kunnen realiseren, worden vanuit Zen.nl zenleraren opgeleid en organiseren we op zoveel mogelijk plaatsen in Nederland wekelijkse cursussen.

Voor meer informatie: http://www.zen.nl/rotterdam en Zen.nl Rotterdam Zuid.

 

Zengroep ZERO

Binnen de Boeddhistische Zentraditie oefent Zengroep ZERO iedere maandagavond van 19.30 tot 22.00.

Zen betekent ‘gewoon zitten’. Maar zodra je gewoon gaat zitten, merk je hoe moeilijk dat is. Niet omdat je bij Zen op een rond kussen zit, met je benen in kleermakerszit of in halve lotus of op een houten bankje met je knieën onder je gevouwen, maar omdat je je ineens bewust wordt van jezelf. Dogen, een Zenmeester uit de 13 e eeuw schreef: ‘De weg van de Boeddha bestuderen, is jezelf bestuderen. En jezelf bestuderen, is jezelf vergeten.’

Dat ‘jezelf vergeten’ is heel praktisch. In ons dagelijks leven zijn we vaak zo met onszelf bezig, dat we vergeten wat we op dat moment aan het doen zijn. We vergeten dat we koffie aan het zetten zijn, of, in plaats van te luisteren naar degene waar je mee praat, maak je vast een boodschappenlijstje voor straks. We zijn zo met onszelf bezig dat we de vogels niet horen fluiten. Door gewoon te zitten oefen je je in het doen van maar één ding: dat waar je mee bezig bent. Dat doe je dan in volledige aandacht voor dat moment.

De wijze waarop wij Zen beoefenen valt onder de paraplu van de Noorderpoort zie:

www.zenleven.nl

Voor meer informatie over Zengroep ZERO bezoek onze website:

www.ze-ro.nl

Rotterdamse Sangha

Eind 2003 is de Rotterdamse Sangha in zijn huidige vorm ontstaan. Een sangha bestaat uit een groep deelnemers die zich verwant voelt en vertrouwd is (geworden) met de meditatie traditie van Thich Nhat Hanh. De sangha kent geen spiritueel leider, verschillende taken worden wisselend door deelnemers op zich genomen. Naast een vaste groep deelnemers bestaat de sangha uit mensen die af en toe de bijeenkomsten bijwonen om zich te oefenen in meditatie of belangstellenden die eens mee willen meedoen. De kracht van de sangha is de mogelijkheid om met elkaar te oefenen met zitmeditatie, loopmeditatie, in aandacht thee drinken, liefdevol luisteren en spreken.

Voor meer informatie zie: rotterdamsesangha.nl

Maha Karuna Ch’an

Maha Karuna Ch’an is een informele en fundamenteel open sangha (boeddhistische gemeenschap) van leken, die zich op individuele basis en binnen een individueel traject, wijden aan hun zenweg en de integratie daarvan in hun leven. Voor meer informatie zie Mahakarunachan.nl